مرزهای مهران، چذابه و شلمچه برای خروج زائران اربعین بسته شد سردارمومنی :امکان خروج زائران با توجه به شرایط ایجاد شده اکنون میسر نیست

مرزهای مهران، چذابه و شلمچه برای خروج زائران اربعین بسته شد